Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
We continue investing
in development , we look for new possibilities and expand the area of our activities.
We mix sale architecture
with form, functionality and emotions.
The technologies applied by us
guarantee high quality and precision of final product with freedom in selection of designs and colour palette.
We rely on
satisfaction of our customers and utter reliability.
We continue investing
in development , we look for new possibilities and expand the area of our activities.
We mix sale architecture
with form, functionality and emotions.
WIKO Company SA poszukuje pracowników na następujace stanowiska:

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji.


Uwaga!

Wymogiem formalnym rozpatrzenia Państwa aplikacji jest umieszczenie w niej nastepujacej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej  rekrutacji i przyszłych rekrutacji*

*
wpis o 'przyszłych rekrutacjach' prosimy uzyć tylko w przypadku, gdy chcecie Państwo, aby Wasza aplikacja była wykorzystana przy kolejnej rekrutacji na podobne stanowisko mogacej pojawić się w przyszłości.

Brak wspomianej klauzuli skutkować bedzie natychmiastowym odrzuceniem aplikacji, bez jej rozpatrywania.


Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), infomujemy, że :

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

WIKO Company S.A. (dalej: WIKO)
z siedzibą w Starych Babicach k. Warszawy, kod pocztowy 05-082
przy ulicy Gen. Tadeusza Kutrzeby 20

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000135732, NIP 522-19-10-507, REGON 012394917

2.Kontakt z Administratorem Danych

Kontakt z WIKO realizowany jest przez adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: +48 22 447 63 01
Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych realizowany jest do Inspektora Ochrony Danych przez adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kontakt możliwy jest także przy pomocy poczty konwencjonalnej na adres siedziby WIKO

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji w której bierzecie Państwo udział, lub też okres tej i przyszłych rekrutacji (jeżeli tak wpisaliście Państwo w klauzulę)

5.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7.Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Production process

All phases of production process are held in WIKO Company plant in Stare Babice. Before assembly of the furniture on-site, our team of experienced employees works in order to develop functional, high quality furniture meeting the needs of our clients.